ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค ซัพพลาย ซิสเต็มส์
โทร 02 451 4128, 081 401 5404
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณอำนาจ แสงอาทิตย์
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ปีที่เข้าร่วม:
7 กรกฎาคม 2559
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค ซัพพลาย ซิสเต็มส์
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 1/50 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แสมดำ บางขุนเทียน 10150
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพฯ
ปีที่ก่อตั้ง:
10 มิถุนายน 2554
หมายเลขทะเบียนการค้า:
0103554065934

ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม:
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ:
Manufacturer,
Trading Company,
Business Service
จำนวนพนักงาน:
11 - 50 people
ข้อมูลการค้าและตลาด
ที่ตั้งโรงงาน:
กรุงเทพฯ